Club foto1 compressed

De leste paar waeke is d’r neet völle e’fietst: fietsers hebt een hekel an koldigheid en snee.  Kolde hande, kolde veute, gladdigheid en dus gevaor veur vallen. D’n Hans Gemmink Triastocht is daorumme zelfs af’elast. De meeste leden wacht met smart op 5 meart, wanneer ’t wegseizoen weer zal beginnen. 

Diverse leden van FTC Kotten gingen op d’n dag dat d’n Triastocht af’elast is, toen maor met de vrouwe ovver de grenze wandelen, zoals het eene lid dat wal ging fietsen hef e’zeene. Vrouwleu bli’j, want bi’j oetzondering hadden ze de kearls op zundagmorgen bi’j zich. De grenswandeling was trouwens prima veur mekaare:  Complimenten veur de Historische Kring! 

 

Maor, terugge naor ’t fietsen: Dissen zundagmorgen is de vorst oet de grond en ’t raegenfront waorvan Gerrit Hiemstra zei dat ‘t ”vannacht in noordoostelijke richting zal overtrekken” was op tied ’t land oet. Toch was ’t nog an de frisse kante en hoewel een groten liester langs de baeke al zong dat ’t veurjaor d’r an kump, wazzen aardig wat leden van FTC Kotten nog in d’n winterslaop. Dree man was umme neggen uur de opkomst op de parkeerplaatse van de Lindebeumer. Nao een zetken ovvernaeren werd beslotten umme richting Bocholt te gaon. 

Ik kon mi’j de borste natmaken, want fietsen met alleene Henk en Jan betekent da’j d’n zwaksten bunt en dat ’t dus een paar uurkes özen wordt. Ik ging daorumme direct maor achteran oet de wind rieden, zodat ik ‘t ’t langst vol zol können holden. En jao, de kearls hadden d’r zin an, want meteene ging ’t in straf tempo richting grenze achterin Kotten. D’n gemiddelden laeftied van ’t groepje was 55+, maor dit soort fietsers blif toch altied net kleine jungskes dee in ’t spölkwarteer wilt laoten zeen dat ze starker bunt dan de anderen. ’t Is, zeg maor, ’t verhaal van de heure en de streken van d’n vos.

Völle tied umme nao te denken was d’r trouwens neet, want ik had alle gedachten neudig umme op de fietse te blieven zitten en bi’j te blieven. Als ballerina’s dansten de kearls veur mi’j langs de gladde boomwortels en de pleske en ik veulden de moddespatten van hun achterraa in mien gezichte kletsen.

Een vaal zunneken probeerden de leste flarden wintermot te verdrieven. Vanaf ’t pad deur en langs de buske van “d’n Fürst” was d’r een prachtig oetzicht ovver de grenze op achterkante van de Vèneboeren an de Hollandse kante. In hoog tempo ging ’t wieter ovver veldweggeskes richting Barlo. In Barlo kwamme wi’j ovver de Bocholtse baane en tut mien verbazing zag ik in een flits dat daor nog steeds een straote “Am Bahnhof” heet. D’n lesten trein is in 1951 oet Barlo richting Bocholt vertrokken!

Jan en Henk hadden nog steeds geen enkele möjte met flink deurfietsen en ’t duurden maor effen of wi’j wazzen in “Stadtwald Bocholt”. Gelukkig deeden ze daor was röstiger an, zodat ik effen op ojem kommen kon. Maor jao, meteene toen wi’j d’n mooien “Stadtwald” oet reeden ging de zwöppe d’r weer ovver. Langzaam stroomden de energie oet miene spieren. Terwijl i’j dan naor ’t achterrad van o’w veurganger kiekt, krieg i’j gedachten als: “Den lesten had ik gisteraovond eigenlijk better neet können drinken.” En jao, de wilgen waorvan de tekkere al weer gèèl-oranje wordt en mooi aftekent teggen de donkere wolken blieft prachtig, maor i’j könt d’r steeds minder van genieten. Zachtjesan “geet ’t beeld op gries”.  Deurtrappen is ’t eenige wat d’r dan opzit, maor onbewust begin i’j toch te denken an de veurdelen van een accupakket en een motortje. Gelukkig, bi’j Schloss Diepenbrock nemt de kearls effen wat gas terugge.  Een laatsten slok oet d’n bidon en dan gao’w achter in ’t Woold ovver de grenze naor ’t vaderland. Henk begunt nog effen ovver ‘koffie drinken bi’j Roerdink’, maor ik kan nog maor een dinge denken: “Zo gauw möggelijk op hoes an.” En gelukkig,  een zetken later kan ik thoes op d’n plas de fietse afspuiten. Een prachtigen rit was ’t weer, maor foj wat is ’t nao zo’n tochtjen lekker um in d’n teil met warm water te zitten. ’s Middags kan ik eigenlijk  alleene nog maor ‘bankzaken’ doon.

Ovver een paar waeke begunt ’t wegseizoen, maor Jan en Henk hebt mi’j miene plaatse in ’t peloton veur ’t kommend seizoen good duudelijk e’maakt: Achter de rugge van de tempomakers op de tweede of daarde riege en hoppen da’j dan met könt kommen. En anders kö’j in de B-groep ook fijn fietsen…