Header FTCKOTTEN

Iedereene hef zo zien eigen gedachten bi’j ’t veurjaor dat d’r an steet te kommen. D’n eenen is bli’j dat de lange onderbokse weer in ’t kabinet kan, een ander dech an een geeteling den begunt te zingen en an de greune bleadkes dee an de beume komt, een daarden krig beelden van korte rökskes in ’t heufd, en weer anderen bunt veural bli’j dat de daage weer langer wordt.

 

Maor de leden van FTC Kotten kriegt veural visioenen van lekker met de hande op ’t stuur in de korte bokse fietsen, met een klein briesjen in de rugge en ’t zunneken op d’n pokkel.  Geen modde meer, geen koldigheid, geen remme den piept van allen pröttel den d’r in d’n bos tussen is blieven hangen. Nee, FTC Kotten kan verlangen naor ’t wegseizoen als een klein kind naor Sunterklaos. Zoals een schaatsliefhebber in december uutkik naor d’n Elfstedentocht, zo verlangt meer dan 20 man uut Kotten naor 16 april, als ze tussen de bleuiende karsenbeume  d’n toertocht van d’n Amstel Gold Race gaot fietsen.  Al bi’j d’n geslaagden clubmiddag begin februari was ’t weekend in Zuud Limburg eene van de belangriekste gespreksonderwarpen. D’r worden natuurlijk ook nao e’praot ovver d’n deur FTC Kotten georganiseerden ‘Trias-toertocht’ veur mountainbikers. Dankzij een hoop Kottense vri’jwilligers konden 246 deelnemmers begin januari een mooien toertocht op d’n mountainbike maken. Alles was in orde, compleet met verzorging op de pauzeplaatse.

Appie Meinen zei: “Normaal zit ik ’t leefste op de fietse, maor veur d’n Trias-tocht heb ik mi’j de blaoren in de hande e’reurd in d’n arftensoep.”  Dat hef vaste met e’spöld bi’j de beslissing van de jury umme juust an Appie d’n grooten beker veur ‘Sportman van ‘t jaor’ uut te reiken. Daornaost was zeker ook belangriek, dat hee als ‘modekoning’ van FTC Kotten altied drok is met ’t beheer van de fietskleding, en dat ‘e als beste Kottenaar uut de busse kwam bi’j ’t WK tiedrieden (Winterswieks Kampioenschap) veurig jaor september.

Nao een warm begin in november-december zorgden ’t gure en natte weer van januari en februari veur een mountainbike-seizoen veur de leefhebbers van ‘afzeen’.  Deepe sporen,  kolde vingers en wasmachines met ovveruren wazzen karakteristiek veur de laatste twee maonden van ’t mountainbike seizoen. Ik herinnere mi’j nog good een tocht ovver d’n Wentersen vuulnisbelt.  Op zich een prachtig stuk route, maor disse keare veur mi’j nèt te steil en nèt te glad. D’n renner veur mi’j gleed weg en most afstappen. Ik dachte dat ik d’r langes kon, maor…… effen later ging ook mien snelheid naor nul en ging ik daale op d’n vuulnisbelt. Gelukkig de veute nog net op tied uut de pedalen e’draeid, maor toch: Daor lag ik in d’n drek. ’t Eerste wat mi’j in de gedachten kwam was een riege woorden van dree letters. Kort daornao kwam de ‘berusting’: “Daor lig i’j noo op d’n vuulnisbelt. I’j hebt owzelf weer ovverschat. Misschien had zo’n olden kearl als i’j al lange op d’n belt motten liggen. I’j hebt d’r zelf veur e’kozzene, maor in Syrie en Irak ligt ze d’r umdat ze de mond los e’daone hebt. I’j bunt een geluksvoggel. Lig neet te nöhlen: Stao op!!”  En zo kan een fietstochtjen o’w d’r an herinneren hoo good of wi’j ’t hier hebt en dat uns klaagen ovver koldigheid, drek en afzeen niks veurstelt a’j ’t vergeliekt met de leu dee alles opgeeft umdat ze op de vlucht bunt veur oorlosgeweld. Of a’j ’t vergeliekt met de leu hier dee van d’n dokter plotseling heurt dat ze ongeneselijk zeek bunt. En ook daor bunt FTC Kotten leden veur aktief: een aantal leden is drok bi’j de organisatie van d’n toertocht “Ratums mooiste” op d’n daarden april en Marjon en Joop ten Dolle gaot begin juni veur Alp d’Huzes in Frankriek d’n barg opfietsen; alles umme sponsorgeld bi’j mekaare te kriegen veur kankerbestrieding. Een prachtig doel! Dus leu oet Kotten: a’j bi’j ’t opbargen van d’n borstrok of de lange onderbokse tussen ’t linnengood in de kaste nog een tientje teggenkomt: kiek op ’t internet dan naor: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/marjontendolle en doneer veur de FTC Kottenleden dee zich in ’t zweet trapt veur ’t goeie doel!!!!